28.04.2016

Uchylmy drzwi

Afrykanie, LGBT, muzułmanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi

Scenariusz lekcji poświęconej migracjom.