27.04.2016

Dyskryminacja

Afrykanie, LGBT, muzułmanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi

Scenariusz lekcji poświęconej zjawisku dyskryminacji.