28.04.2016

Czy chcesz być nowofundlandem?

Afrykanie, LGBT, muzułmanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi

Scenariusz lekcji poświęconej agresji.