Mowa nienawiści w Internecie. Aspekty prawne

Poniżej prezentujemy prawną charakterystykę mowy nienawiści w Internecie. Warto zwrócić uwagę na rozdział 5 "Jak reagować na mowę nienawiści w sieci?", w którym zamieściliśmy wzory dwóch pism: "Powiadomienie pośrednika/ wydawcy" i "Zawiadomienie do prokuratury".