04.04.2016

Matan

Żydzi

W filmie opowiedziana została historia Matana. Matan mieszka w Warszawie od dwóch lat, jednak jego rodzina była związana z tym miastem od ponad ćwierć wieku. Nasz bohater przyjechał do Polski właśnie ze względu na chęć poznania swoich korzeni. Jak tłumaczy, chciał się dowiedzieć co to dokładnie znaczy, że ma polskie pochodzenie. Chciał też poznać kulturę polską, zobaczyć jak wygląda nasz kraj, postarać się zrozumieć lepiej to miejsce i ludzi. Jego zdaniem Polska jest interesująca i nie powinno postrzegać się jej tylko przez pryzmat tragicznej historii. Jednocześnie Matan zachęca inne osoby do takiego szerokiego spojrzenia na nasz kraj, a szczególnie na Warszawę.

            Po pierwsze Matan, pracując w Żydowskim Instytucie Historycznym, zajmuje się pomaganiem Żydom w odnajdywaniu ich polskich korzeni. Jak opowiada, zależy mu na tym, aby odszukiwać i składać w całość historie rodzin. Chce szukać odpowiedzi na pytanie o to, jak wyglądało ich życie, a nie skupiać się na holokauście, historii żydowskiej czy śmierci. Po drugie zajmuje się oprowadzaniem po Warszawie turystów z Izraela, czasem Ameryki. Podczas spacerów stara się im pokazać różnorodność tego miejsca. Oczywiście opowiada o historii związanej z II Wojną Światową, bowiem, jak sam podkreśla, jej ślady są wciąż bardzo wyraźne w mieście. Jednak to nie jest cała opowieść o Warszawie, którą stara się przekazać Matan. Wreszcie prowadzi też bloga w języku hebrajskim. Relacjonuje na nim swoje życie w Warszawie. Jego celem też zmiana perspektywy myślenia o Polsce. Opowiada, że jego znajomi, postrzegają ją wciąż, jak wielki cmentarz czy kirkut.

            Jak opowiada Matan, nie spotyka się on na co dzień z dyskryminacją. Mówiąc o antysemityzmie wspomina o stereotypie „żydka” i przyznaje, że nie zawsze wszystko rozumie, kiedy Polacy rozmawiają między sobą. Zdaje sobie też sprawę z różnego podejścia Polaków i Żydów do siebie nawzajem, ale on sam wydaje się mieć pozytywne nastawienie do innych ludzi. Podsumowuje i ocenia, że okres, w którym zdecydował się zamieszkać w naszym kraju to dla niego dobry czas w Polsce, a społeczeństwo w Warszawie jest bardzo otwarte.