15.04.2016

Opinie o mniejszości ukraińskiej w polskim internecie.

Ukraińcy
Raport podsumowujący monitoring mediów społecznościowych - opinie o mniejszości ukraińskiej.