30.04.2016

Wizerunek mniejszości - ebook

Afrykanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi
"Wizerunek mniejszości w polskich mediach społecznościowych" - ebook podsumowujący moduł badawczy.