19.06.2019

Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu

Ukraińcy
Przedstawiamy Państwu raport na temat Ukrainy i Ukraińców w Polskich mediach. Monitoring mediów objął czas od maja 2018 do kwietnia 2019.