07.02.2018

Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce

Ukraińcy
Związek Ukraińców w Polsce przy współpracy Fundacji Wiedza Lokalna przygotował raport, który zbiera akty niechęci/ nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce. Rozdział "Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowo-ilościowa tekstów zamieszczanych w mediach społecznościowych" przygotował dr Marek Troszyński.