08.12.2015

UNESCO publikuje raport na temat przeciwdziałania mowie nienawiści

Afrykanie, LGBT, muzułmanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi

UNESCO publikuje raport na temat przeciwdziałania mowie nienawiści rozpowszechnianej w Internecie

W raporcie UNESCO przedstawia m.in. istniejące standardy prawne oraz pozaprawne w obszarze przeciwdziałania mowie nienawiści, największe wyzwania dla internetowego wymiaru tego zjawiska oraz rekomendacje i zalecenia dla państw należących do tej agendy ONZ.

Raport dostępny jest tutaj:

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf