08.12.2015

„Internet Forum” Unii Europejskiej

Afrykanie, LGBT, muzułmanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi

„Internet Forum” Unii Europejskiej – nowa platforma współpracy na rzecz zwalczania mowy nienawiści w sieci

3 grudnia zainaugurowano prace Internet Forum, w skład którego wchodzić będą m.in. poszczególni Komisarze UE, ministrowie spraw wewnętrznych państw unijnych, przedstawiciele Europolu, Parlamentu Europejskiego oraz zarządzający największymi firmami internetowymi.

 

Zasadniczym celem Internet forum ma być stworzenie wspólnej, dobrowolnej płaszczyzny porozumienia i współpracy publiczno-prywatnych partnerów na rzecz eliminacji z Internetu treści najbardziej niebezpiecznych, w tym pojawiąjącej się w coraz silniejszym natężeniu internetowej mowy nienawiści. 

Więcej informacji na temat Internet Forum:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6243_el.htm