04.04.2016

ECRI publikuje zalecenia dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści

Afrykanie, LGBT, muzułmanie, Romowie, Ukraińcy, Żydzi

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) Rady Europy publikuje zalecenia dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści

21 marca br., w Międzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem, ECRI opublikowała swoje kolejne, 15 już zalecenie dotyczące zagadnień związanych z problemem rasizmu i ksenofobii w państwach Rady Europy.  Najnowsze zalecenie jest niezwykle rozbudowanym i szczegółowym opisem zarówno zjawiska mowy nienawiści, jak i wskazanych metod przeciwdziałania mu.

 

Bardzo istotna część zalecenia dotyczy zwalczania mowy nienawiści w Internecie.

W komentarzu do części zalecenia odnoszącej się do zjawiska mowy nienawiści w Internecie ECRI wskazało, iż Internet powinien być postrzegany nie tylko jako forum rozpowszechniania nienawiści, ale też jako najlepszy środek do jej zatrzymywania i zwalczania. Dlatego też tak duży nacisk w zaleceniu został położony na rozwiązania dotyczące mechanizmów tzw. samoregulacji w Internecie, które mogą okazać się najbardziej efektywne oraz w najlepszy sposób mogą strzec zasady, aby wolność słowa, nawet w przypadku mowy nienawiści, nie była ograniczana przez władze państwowe w sposób nadmierny.

Zalecenie zawiera również wezwanie do bardziej aktywnego reagowania przez samych użytkowników Internetu na przypadki szerzenia nienawiści oraz do prowadzenia szkoleń dla dziennikarzy i innych osób związanych z szeroko pojętymi mediami w zakresie problematyki mowy nienawiści.

Treść zalecenia ECRI dostępna jest tu: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-ENG.pdf